Mindjet MindManager(思维导图软件)2017 下载

注意!CCIE 工程师社区不提供 Mindjet MindManager 思维导图软件的破解服务。

Mindjet MindManager
Mindjet MindManager

Mindjet MindManager 中文网站:http://www.mindmanager.cc/

该软件有 30 天的试用期,过期后也可以当做思维导图的查看器来使用(即不能编辑,只能查看)。

下载地址:

Mindjet MindManager(思维导图软件)2017(64 位,中文版,版本号:17.0.290,文件大小:120.85 MB):http://xiazai.mindmanager.cc/wm/MindManager_2017_64_wm.exe

关于作者

发表评论?

此站点使用Akismet来减少垃圾评论。了解我们如何处理您的评论数据